Persondatapolitik

 

Denne side beskriver Danish Crowns politik vedrørende de personoplysninger, som du efterlader dig, når du besøger vores hjemmesider.

I denne privatlivspolitik beskrives, Danish Crown (Danish Crown” eller ”vi”) indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

 1. Indsamling af personoplysninger
 2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
 3. Opbevaring
 4. Samtykke
 5. Sikkerhed
 6. Dine rettigheder
 7. Links til andre hjemmesider
 8. Ændringer af privatlivspolitikken
 9. Kontakt
 10. Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, inden vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler følgende personoplysninger om dig, hvis du tilmelder dig en af vores nyhedstjenester eller konkurrencer: navn, e-mailadresse og telefonnummer. I tilfælde af jobansøgning indsamler vi muligvis andre personoplysninger. I sådanne tilfælde informerer vi dig altid, inden vi indsamler personoplysningerne.

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

Vi indsamler personoplysninger om dig, når du anvender følgende funktioner:

 1. Tilmelder dig nyhedsbreve eller sms-tjenester (GDPR-artikel 6(1)(a))
 2. Tilmelder dig konkurrencer (GDPR-artikel 6(1)(b))
 3. Ansøger om et job hos Danish Crown koncernen (GDPR-artikel 6(1)(b))
 4. Bruger ejersiden (GDPR-artikel 6(1)(b))
 5. Indsender henvendelser eksempelvis reklamationer (GDPR-artikel 6(1)(f))

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Når du anvender vores website, bliver dine personoplysninger indsamlet og anvendt til følgende formål:

 1. Levering af materiale, som du har anmodet om
 2. Levering af produkter, gaver eller priser til deltagerne
 3. Jobansøgninger
 4. Brugertilpasset indhold
 5. Besvare på henvendelser herunder reklamationer
  1. Behandlingen af dine personoplysninger vil oftest være nødvendig for at imødekomme dine anmodninger eller levere vores services og vare. Vi skal i den forbindelse understrege, at Danish Crown kun anvender dine oplysninger til markedsføring, hvis vi forudgående har modtaget dit udtrykkelige samtykke.
  2. I nogle specielle situationer og i overensstemmelse med lovgivningen er vi forpligtede til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder. Vi kan også videregive dine personoplysninger med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Endvidere kan dine personoplysninger blive videregivet til andre enheder i Danish Crown koncernen, som Danish Crown er en del af.

I tilfælde af reorganisering eller helt eller delvist salg af virksomheden, vil en evt. videregivelse af personoplysninger ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, der regulerer den konkrete form for behandling af personoplysninger.

 

Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finder via linket i bunden af hjemmesiden. 

3. Opbevaring

Danish Crown sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt for os at behandle oplysningerne til opfyldelse af de formål, som er angivet ovenfor. Vi kan dog behandle dine personoplysninger i længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet eller berettiget til det i henhold til lovgivningen.

4. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytter de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

5. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

6. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de oplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt anmode os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 9 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

7. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

 

8. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

9. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

 

Danish Crown A/S
CVR-nr.: 26 12 12 64 
Danish Crown Vej 1
DK-8940 Randers SV
Denmark

 • Tel: +45 89 19 19 19
 • E-mail: tulip@danishcrown.com

 

Version 2, 2019

Læs mere om koncernen Danish Crowns persondatapolitik