Cookie

Persondatapolitik

Denne side beskriver Danish Crown Foods's politik vedrørende de personoplysninger, som du efterlader dig, når du besøger vores hjemmesider.

Persondatapolitik til Tulip.dk

I denne privatlivspolitik beskrives, Danish Crown Foods (Danish Crown Foods” eller ”vi”) indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

 

 1. Indsamling af personoplysninger
 2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
 3. Obevaring
 4. Samtykke
 5. Sikkerhed
 6. Dine rettigheder
 7. Links til andre hjemmesider
 8. Ændringer af privatlivspolitikken
 9. Kontakt
 10. Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, inden vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler følgende personoplysninger om dig, hvis du tilmelder dig en af vores nyhedstjenester eller konkurrencer: navn, e-mailadresse og telefonnummer. I tilfælde af jobansøgning indsamler vi muligvis andre personoplysninger. I sådanne tilfælde informerer vi dig altid, inden vi indsamler personoplysningerne.

 

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

 

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

 

Vi indsamler personoplysninger om dig, når du anvender følgende funktioner:

 • Tilmelder dig nyhedsbreve eller sms-tjenester (GDPR-artikel 6(1)(a))
 • Tilmelder dig konkurrencer (GDPR-artikel 6(1)(b))
 • Ansøger om et job hos Danish Crown koncernen (GDPR-artikel 6(1)(b))
 • Bruger ejersiden (GDPR-artikel 6(1)(b))
 • Indsender henvendelser eksempelvis reklamationer (GDPR-artikel 6(1)(f))

 

 

 1. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Når du anvender vores webshop, bliver dine personoplysninger indsamlet og anvendt til følgende formål:

 

 • Levering af materiale, som du har anmodet om
 • Levering af produkter, gaver eller priser til deltagerne
 • Jobansøgninger
 • Brugertilpasset indhold
 • Besvare på henvendelser herunder reklamationer
  • Behandlingen af dine personoplysninger vil oftest være nødvendig for at imødekomme dine anmodninger eller levere vores services og vare. Vi skal i den forbindelse understrege, at Danish Crown Foods kun anvender dine oplysninger til markedsføring, hvis vi forudgående har modtaget dit udtrykkelige samtykke.
  • I nogle specielle situationer og i overensstemmelse med lovgivningen er vi forpligtede til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder. Vi kan også videregive dine personoplysninger med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Endvidere kan dine personoplysninger blive videregivet til andre enheder i Danish Crown koncernen, som Danish Crown Foods er en del af.

I tilfælde af reorganisering eller helt eller delvist salg af virksomheden, vil en evt. videregivelse af personoplysninger ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, der regulerer den konkrete form for behandling af personoplysninger.

 

Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde her: Cookie

 1. Opbevaring

Danish Crown sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt for os at behandle oplysningerne til opfyldelse af de formål, som er angivet ovenfor. Vi kan dog behandle dine personoplysninger i længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet eller berettiget til det i henhold til lovgivningen.

 1. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke.

 

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os.

 

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

 

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

 

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytter de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

 

 

 1. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

 

 

 1. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

 

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

 

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

 

Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de oplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt anmode os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 9 nedenfor).

 

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

 

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. Sal

1300 København K

Telefon 33 19 32 00

e-mail dt@datatilsynet.dk

 

 

 1. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

 

 1. Ændringer af privatlivspolitikken

 

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

 

 

 1. Kontakt

 

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

 

Danish Crown Foods

CVR-nr.: 14003606

Tulipvej 1
8940 Randers SV
Denmark

 • Tel: +45 8910 5000
 • E-mail: tulip@danishcrown.com

 

Version 2, 2019

 

 

 

1.  Fortrolighedserklæring for Danish Crown-koncernen 

Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan Danish Crown A/S ("Danish Crown" eller "vi") indsamler og bruger de personoplysninger, som du enten efterlader via fodspor og/eller leverer, når du besøger vores websted, www.danishcrown.com, og bruger de forskellige tjenester og aktiviteter, som vi tilbyder. 

 1. Indsamling af personoplysninger
 2. Brug af personoplysninger, formål og retsgrundlag
 3. Lagring
 4. Samtykke
 5. Sikkerhed
 6. Dine rettigheder
 7. Links til andre websteder
 8. Ændringer af denne fortrolighedspolitik
 9. Kontakt 

1.1. Indsamling af personoplysninger 

Vi informerer dig altid, inden vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler følgende personoplysninger om dig, hvis du tilmelder dig en af vores nyhedstjenester eller konkurrencer: navn, e-mailadresse og telefonnummer. I tilfælde af jobansøgning indsamler vi muligvis andre personoplysninger. I sådanne tilfælde informerer vi dig altid, inden vi indsamler personoplysningerne. 

Bemærk, at det er nødvendigt at indsamle visse personoplysninger, for at du kan bruge funktionerne på webstedet. De relevante formularer angiver, om det er obligatorisk eller valgfrit for dig at afgive ersonoplysningerne. Hvis det er obligatorisk at afgive personoplysningerne, vil det relevante felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at angive de pågældende personoplysninger, vil du muligvis ikke kunne bruge funktionen. Du skal f.eks. opgive dine kontaktoplysninger, så vi kan besvare en anmodning fra dig. 

Hvis du opgiver personoplysninger om andre end dig selv, skal du sørge for at indhente samtykke til at opgive personoplysningerne til os fra de relevante personer. 

Der indsamles personoplysninger, når du bruger nedenstående funktioner: 

 • Tilmelder dig nyhedsbreve eller sms-tjenester (f.eks. foodservice, leverandør til Danish Crown eller andre)
 • Tilmelder dig konkurrencer
 • Ansøger om et job hos Danish Crown
 • Bruger ejersiden 

1.2. Brug af personoplysninger, formål og retsgrundlag 

Når du bruger vores websted eller tjenester, indsamles og bruges der personoplysninger til følgende formål: 

 • Levering af materiale, som du har anmodet om
 • Levering af produkter, gaver eller priser til deltagerne
 • Jobansøgninger
 • Brugertilpasset indhold 

Behandlingen af dine personoplysninger vil ofte være nødvendig for at efterkomme din anmodning eller levere vores tjenester. Det skal bemærkes, at Danish Crown kun bruger dine personoplysninger til markedsføringsaktiviteter, hvis du på forhånd har givet udtrykkeligt samtykke til en sådan brug. 

Under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen kan det være nødvendigt at videregive data til offentlige myndigheder. Vi kan også videregive dine personoplysninger for at fastslå, udøve eller forsvare vores lovmæssige rettigheder. Desuden videregives dine personoplysninger muligvis til juridiske enheder hos Danish Crown: 

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse ske i overensstemmelse med den lovgivning, der gælder for en sådan behandling af personoplysninger på det pågældende tidspunkt. 

Cookies

 

Vi anvender cookies på vores websted. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookie-politik, som kan findes her: https://www.danishcrown.com/cookies-and-data-protection-policy/

1.3. Lagring 

Danish Crown sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for disse oplysninger for at kunne opfylde ovennævnte formål. Vi kan dog behandle dine personoplysninger længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet eller berettiget til dette i henhold til lovgivningen.  

1.4. Samtykke 

Når du bruger vores websted, indsamler og behandler vi nogle gange dine personoplysninger, afhængigt af dit samtykke. 

Bemærk, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke. 

Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Danish Crown pr. e-mail eller telefon ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er anført i afsnit 9. 

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, stopper vi behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettiget eller forpligtet til at fortsætte en sådan behandling eller lagring på et andet retsgrundlag, f.eks. i henhold til lovgivningen. 

Tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er foregået forud for tilbagekaldelsen. 

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan du muligvis ikke bruge de funktioner, der tilbydes på vores websted, fuldt ud.  

1.5. Sikkerhed 

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau og kræver, at betroede tredjeparter, der behandler dine personoplysninger, gør det samme. Derfor gør vi vores bedste for at sikre fortroligheden og integriteten af dine personoplysninger. 

1.6. Dine rettigheder 

Du har ret til indsigt i de personoplysninger, som vi behandler og gemmer om dig, med forbehold for visse lovbestemte undtagelser. 

Desuden har du ret til at gøre indsigelse mod indsamling og viderebehandling af dine personoplysninger. Desuden har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger. 

Hvis du anmoder om dette, sletter vi de personoplysninger, vi har registreret om dig, uden unødig forsinkelse, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet retsgrundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at gøre indsigelse mod en påstand eller efterkomme en anmodning fra dig. 

Under visse omstændigheder kan du også anmode om at få udleveret en oversigt over dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig. 

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes du kontakte os (se kontaktoplysningerne i afsnit 9). 

I forbindelse med anmodninger angående dine rettigheder beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger, herunder navn og e-mailadresse, til, at vi kan identificere dig og behandle anmodningen. Hvis det er nødvendigt, kan vi bede om yderligere oplysninger. Vi besvarer din anmodning hurtigst muligt og senest inden for en måned. 

Hvis du er uenig i, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller det formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger, kan du enten kontakte os, anlægge sag ved de almindelige domstole eller indgive en klage til:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 3.

1300 København K.

dt@datatilsynet.dk

 

1.7. Links til andre websteder

Vores websted kan indeholde links til andre websteder. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på andre websteder (tredjepartswebsteder) eller for sådanne tredjeparters procedurer for indsamling og behandling af personoplysninger. Hvis du besøger et tredjepartswebsted, bør du læse fortrolighedspolitikken og andre relevante politikker gældende for ejeren af webstedet. 

1.8. Ændringer af denne fortrolighedspolitik 

Vi forbeholder os retten til at ændre denne fortrolighedspolitik som følge af væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner og for at forbedre webstedet. 

2.  Fortrolighedserklæring til leverandører, kunder og forretningspartnere

I forbindelse med dit samarbejde med Danish Crown behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring. Danish Crown er dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med dine leveringer.  

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som vi modtager i forbindelse med dine leveringer, til at kontrollere betaling og service. 

Specifikt behandler vi følgende oplysninger:

 • Kontaktoplysninger
 • Oplysninger, der er relevante for samarbejdet 

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er aftalen mellem dig og Danish Crown. Desuden kan behandlingen af dine personoplysninger foregå på grundlag af dit samtykke, f.eks. hvis du har givet samtykke til videregivelse eller anden behandling af dine ersonoplysninger. Vi kan også behandle dine personoplysninger på basis af vores legitime interesser (f.eks. inden vi indgår en aftale med dig). 

Hvis du afslutter samarbejdet med Danish Crown, gemmer vi dine personoplysninger i fem år. 

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, du har givet til os. Tilbagekaldelsen af samtykke påvirker den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os som beskrevet nedenfor. 

Dine personoplysninger deles muligvis med andre koncernselskaber, hvis det er relevant. Sådanne koncernselskaber kan omfatte selskaber i lande uden for EU/EØS, som ikke garanterer et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. Sådanne overførsler er sikret af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. I modsat fald vil du blive bedt om at give dit udtrykkelige samtykke til overførslen. 

Dine oplysninger overføres/videregives til følgende modtagere:

 • Andre samarbejdspartnere, som du har givet samtykke til
 • Offentlige myndigheder
 • Databehandlere

Du har ret til indsigt i de personoplysninger, som vi behandler og gemmer om dig, med forbehold for visse lovbestemte undtagelser. Desuden har du ret til at gøre indsigelse mod indsamling og kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Derudover har du ret til at kræve, at vi berigtiger eller under visse omstændigheder sletter dine personoplysninger. 

Under visse omstændigheder kan du også anmode om at få udleveret en oversigt over dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder eller har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på dc@danishcrown.dk. 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed. 

2.1. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi skal opdatere, berigtige eller slette de personoplysninger, vi har registreret om dig, eller hvis du har spørgsmål vedrørende denne fortrolighedspolitik, kan du kontakte os: 

Danish Crown

Marsvej 43, 8960 Randers

Telefon: 8919 1919

E-mail: dc@danishcrown.dk