Tulip - Det gode Gaardliv - logo

Om Tulip Gaardliv

Hvad er Tulip Gaardliv?

Tulip Gaardliv er en serie af produkter fra Tulip til dig, der ønsker bedre dyrevelfærd. Tulip Gaardliv er fra udvalgte, danske gårde hvor grisen har haft mere plads, mere halm og krølle på halen. Det er klassiske produkter til din hverdag - lige fra madpakken til aftensmaden.

Tulip Gaardliv produkterne bærer det statskontrollerede velfærdsmærke Bedre Dyrevelfærd, som betyder, at dyrene har haft bedre forhold end de konventionelle dyr. I Bedre Dyrevelfærd mærkningen kan et produkt opnå 1, 2 eller 3 hjerter alt efter niveauet af Bedre Dyrevelfærd.

 

Har dyrene til Tulip Gaardliv haft det bedre?

Ja.  Tulip Gaardliv er fra udvalgte, danske gårde hvor grisen har haft mere plads, mere halm og krølle på halen. Tulip Gaardliv produkterne bærer det statskontrollerede velfærdsmærke Bedre Dyrevelfærd, som betyder, at dyrene har haft bedre forhold end de konventionelle dyr. I Bedre Dyrevelfærd mærkningen kan et produkt opnå 1, 2 eller 3 hjerter alt efter niveauet af Bedre Dyrevelfærd.

 

Er Tulip Gaardliv dansk kød? (Hvor kommer kødet til Tulip Gaardliv fra?)

Ja. Tulip Gaardliv er fra udvalgte, danske gårde hvor grisen har haft mere plads, mere halm og krølle på halen.

 

Hvilke gårde kommer Tulip Gaardliv fra?

Tulip Gaardliv er fra udvalgte, danske gårde hvor grisen har haft mere plads, mere halm og krølle på halen. Vi har omkring 20 landmænd spredt over hele Danmark, der opdrætter 2-hjertet gris.

Tulip - Det gode Gaardliv - banner

Om Tulip Gaardliv produkterne

Hvilke produkter kan jeg få i Tulip Gaardliv?

Du kan finde et stort udvalg af Tulip Gaardliv produkter til din hverdag. Du kan altid se det fulde overblik over sortimentet her på hjemmesiden under Produkter eller her.

 

Hvor er Tulip Gaardliv produceret? (Er Tulip Gaardliv produceret i Danmark?)

Produkterne til Tulip Gaardliv laves af dygtige fagfolk på Tulips egne fabrikker. Nogle produkttyper laves i Danmark og andre ikke. Det vil altid fremgå bagpå emballagen i autorisationsnummeret, hvor det enkelte produkt er fremstillet.

Er der mælk (laktose), mel (gluten) eller andre allergener i produkterne?

Ja, der vil indgå allergener i nogle af Tulip Gaardliv produkterne. Et allergene er en naturlig ingrediens som eksempelvis hvedemel eller mælk, der for de fleste forbrugere er harmløse, men for en allergiker kan være problematiske. Allergenerne er altid deklareret i ingredienslisten på produktet og er fremhævet, så de er nemmere at få øje på.
Du kan læse indholdsfortegnelserne bag på produkterne i butikken eller se dem her.

 

Er der nitrit i Tulip Gaardliv produkterne?

Ja, der vil indgå små mængder nitrit i flere af produkterne. Det vil som andre ingredienser altid fremgå af ingredienslisten og betegnes konserveringsmiddel E249 eller E250.
Nitrit er et vigtigt konserveringsmiddel, fordi det hæmmer væksten af den farlige bakterie Clostridium botulinum, som kan give dig pølseforgiftning (også kaldet for botulisme). Nitrit beskytter dig altså mod at få pølseforgiftning af den mad, du spiser. Du kan læse mere om nitrit og de lave, danske grænseværdier på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Om dyrevelfærd

Kan jeg stole på at dyrene har haft det bedre?

Ja. Tulip Gaardliv bærer Bedre Dyrevelfærd ordningen, der også kaldes Hjerteordningen, da produkterne kan opnå 1, 2 eller 3 hjerter alt efter niveauet af Bedre Dyrevelfærd. Det er Fødevarestyrelsen, der står bag det statskontrollerede mærke.

 

Har Tulip Gaardliv grisene krølle på halen?

Ja. Grisene må ikke halekuperes.

 

Har Tulip Gaardliv grisene fået klippet/kuperet deres haler?

Nej. Grisene må ikke halekuperes.

 

Kommer Tulip Gaardliv grisene udenfor?

I det 3-hjertede niveau har grisene udeareal. I det 1 og 2-hjertede niveau lever grisene i en stald med mere halm, mere plads og krølle på halen.

Gaardliv - mere halm
Gaardliv - mere plads
Gaardliv - krølle på halen

Fikseres soen når hun får smågrise?

Nej. Søerne er fritgående. I det 1 og 2-hjertede niveau er søerne fritgående i stalden og i det 3-hjertede niveau er smågrise og søer på friland.

 

Hvor langt transporteres grisene inden slagtning?

Maksimalt 8 timer. Alle grisene slagtes i Danmark.

Bedre Dyrevelfærd - logoer

Bedre Dyrevelfærd / Hjerteordningen

Hvad er Bedre Dyrevelfærd?

Bedre Dyrevelfærd er et statskontrolleret ordning, som klassificerer 3 niveauer af bedre dyrevelfærd over det konventionelle.

Bag ordningen står Fødevarestyrelsen og en række partnere fra hele fødevarekæden, blandt andet Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation, Den Danske Dyrlægeforening, Landbrug & Fødevarer og Tulip. Kontrollen med Dyrevelfærdsmærket er statsgodkendt.

Du kan læse mere om dyrevelfærdsmærket på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Hvad betyder Hjerteordningen / Bedre Dyrevelfærd?

Bedre Dyrevelfærd mærkningen, der også kaldes Hjerteordningen, er din garanti for, at grisene har haft mere plads, mere halm og krølle på halen. Dyrevelfærdsmærket findes i tre niveauer – jo flere udfyldte hjerter, jo bedre dyrevelfærd.

 

Hvad betyder 1 hjerte? (Hvilken dyrevelfærd har 1-hjertet gris?)

Krølle på halen – ingen halekupering og ingen halebid

Mere halm som rodemateriale og til redebygning

Mere plads

Fritgående søer

Maks. 8 timers transport

 

Hvorfor er der produkter med kun 2 hjerter?

1 eller 2-hjertede gris har haft bedre dyrevelfærd end den konventionelle gris.

De 1- og 2-hjertede dyrevelfærdsniveauer skal ses som en mulighed, der giver bedre dyrevelfærd end det konventionelle, men som er billigere end eksempelvis det økologiske (som er 3-hjertet). Altså at der er dyrevelfærd i flere niveauer og noget for alle, der måtte ønske noget andet end det konventionelle.

 

Hvad betyder 2 hjerter? (Hvilken dyrevelfærd har 2-hjertet gris?)

Krølle på halen – ingen halekupering og ingen halebid

Endnu mere halm som rodemateriale og til redebygning

Endnu mere plads

Fritgående søer

Maks. 8 timers transport

 

Hvad betyder 3 hjerter? (Hvilken dyrevelfærd har 3-hjertet gris?)

Krølle på halen – ingen halekupering og ingen halebid

Meget mere halm som rodemateriale og til redebygning

Meget mere plads

Fritgående søer, hvor smågrise og søer er på friland

Udeareal

Maks. 8 timers transport

 

Hvordan har den konventionelle gris det? (Har grisen uden Dyrevelfærdsmærket det dårligt?)

De danske landmænd gør hver dag et stort arbejde for at sikre en god dyrevelfærd – også i det traditionelle landbrug. Tulip Gaardliv og mærkningen Bedre Dyrevelfærd er netop, som navnet ligger op til, en mulighed til dem, der ønsker endnu bedre dyrevelfærd og gerne vil betale lidt ekstra for det.

 

Hvor kan jeg læse mere om Hjerteordningen / Bedre Dyrevelfærd?

Du kan læse mere om Bedre Dyrevelfærd på Fødevarestyrelsens hjemmeside her.