Det gode Gaardliv - Kød fra danske grise

Tulip Gaardliv

Tulip Gaardliv er gode, klassiske produkter fra Tulip til dig, der ønsker bedre dyrevelfærd. Udskæringerne til Tulip Gaardliv er fra udvalgte, danske gårde hvor grisene har mere plads, mere halm og krølle på halen.

Gaardliv - mere plads
Gaardliv - mere halm
Gaardliv - krølle på halen

Tulip Gaardliv produkter

Bedre Dyrevelfærd

Tulip Gaardliv produkterne bærer alle mærkning Bedre Dyrevelfærd. Det er din garanti for, at grisene har haft mere plads, mere halm og krølle på halen. Dyrevelfærdsmærket findes i tre niveauer – jo flere udfyldte hjerter, jo bedre dyrevelfærd.

Bag ordningen står Fødevarestyrelsen og en række partnere fra hele fødevarekæden, blandt andet Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation, Den Danske Dyrlægeforening, Landbrug & Fødevarer og Tulip. Kontrollen med Dyrevelfærdsmærket er statsgodkendt.

Du kan læse mere om dyrevelfærdsmærket på Fødevarestyrelsens hjemmeside.